Facebook

Refundacje

Każda chora osoba ubezpieczona ma prawo skorzystać z refundacji środków pomocniczych: pieluchomajtek, majtek chłonnych, pieluch anatomicznych, wkładów anatomicznych oraz podkładów. Poniżej znajdą Państwo garść informacji na temat refundacji oraz sposobu uzyskania refundowanych wyrobów medycznych.

Czym jest refundacja?

Refundacja to możliwość nabycia produktów (leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), których cały lub częściowy koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

W przypadku osób dotkniętych nietrzymaniem moczu związanym z chorobą nowotworową, niepełnosprawnością umysłową, chorobą układu nerwowego, wadą rozwojową, dolegliwością osób z pęcherzem neurogennym lub zaburzeniami funkcjonowania zwieraczy*, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 6.12.2013 r,  refundacją objęte są następujące środki pomocnicze:

 • PIELUCHOMAJTKI: SUPER SENI, SUPER SENI PLUS, SUPER SENI TRIO, SUPER SENI QUATRO, SENI OPTIMA, SENI KIDS)
 • MAJTKI CHŁONNE: SENI ACTIVE
 • PIELUCHY ANATOMICZNE: SAN SENI
 • WŁADY ANATOMICZNE (inaczej wkładki urologiczne): SENI LADY, SENI MAN
 • PODKŁADY: SENI SOFT

W ramach wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie mogą Państwo również otrzymać:

 • przedmioty ortopedyczne (wózek inwalidzki, kule, balkoniki, sznurówki lędźwiowo-krzyżowe, ortezy, protezy kończyn, i inne
 • soczewki
 • aparaty słuchowe
 • cewniki
 • worki stomijne

* Szczegółowa lista jednostek chorobowych, przy których przysługuje refundacja znajduje się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 6 grudnia 2013 r

Jak skorzystać z refundacji?

W celu skorzystania z refundacji wyrobów medycznych wydawanych na zlecenia należy przejść trzy główne kroki:

Krok I – Odwiedź lekarza

 

Lekarz wystawi Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne – Część A zlecenia.

Osobami uprawnionymi do wystawienia Zlecenia – Części A jest:

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów, onkologii klinicznej, geriatrii, ginekologii onkologicznej, neurologii, urologii,
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 • Lekarze spełniający wymogi do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
 • Felczer ubezpieczenia zdrowotnego


Krok II – Udaj się do Oddziału NFZ

 

NFZ potwierdza Zlecenie – Część A oraz wydaje Kartę zaopatrzenia comiesięcznego – Część B Zlecenia.


Krok III – Odbierz refundowany środek pomocniczy

 

Refundowane środki pomocnicze można odebrać w aptece lub sklepie medycznym. Apteka/sklep medyczny odbiera Zlecenie – Część A i potwierdza odbiór środka pomocniczego na Karcie zaopatrzenia comiesięcznego – Część B. Apteka/sklep medyczny oddaje Kartę zaopatrzenia comiesięcznego pacjentowi, gdyż będzie ona potrzebna do odebrania refundowanych środków pomocniczych na kolejne miesiące.

Jak skorzystać z refundacji?

Kwoty refundacji i ilości środków pomocniczych, za zakup których przysługuje zwrot kosztów, regulowane są ustawowo i podlegają ograniczeniom:

 • Limit ilościowy w wysokości 60 sztuk miesięcznie
 • Limit cenowy:
  • 77zł dla osób z chorobą nowotworową (100% dopłaty NFZ do limitu)
  • 90zł dla pozostałych chorych (70% dopłaty NFZ do limitu)

 

W przypadku przekroczenia limitu, brakującą kwotę dopłaca pacjent.


Osoby z uprawnieniami dodatkowymi (OR, IW,IB) mają prawo do nabycia wyrobów medycznych bezpłatnie do wysokości limitu:

 

 • Inwalidzi wojskowi
 • Inwalidzi wojenni
 • Osoby represjonowane

 

Pamiętaj, że..

 • Pierwsze zlecenie musi być wystawione przez lekarza, natomiast przedłużyć zlecenia może nie tylko lekarz ale również pielęgniarki i położne.
 • Osoby uprawnione do 100 % refundacji (OR, IW,IB)  wysyłając zlecenia pocztą do Oddziału Wojewódzkiego NFZ muszą pamiętać o dołączeniu ksera                 legitymacji, w przeciwnym razie Karta zaopatrzenia comiesięcznego może nie zostać wypisana na 100 % refundacji do limitu.
 • Zlecenie wystawione przez Lekarza (a przy kontynuacji zlecenia przez pielęgniarkę i położną) ważne jest przez cały miesiąc, którego dotyczy zlecenie z             zastrzeżeniem, że nie można odebrać pieluchomajtek za miesiąc wstecz. Przykładowo, jeśli zlecenie zostało wystawione na styczeń, luty i marzec to w styczniu         można odebrać zlecenia na 3 miesiące, w lutym za 2 a w marcu  za ostatni miesiąc.

Najczęściej zadawane pytania:

1. Czy mając zlecenia wypisane na pieluchomajtki mogę odebrać tylko pieluchomajtki czy mogę w ramach zlecenia na 60 szt. odebrać różny asortyment?

 

Nie ma żadnych przeciwskazań co do wybrania różnego asortymentu środków pomocniczych w ramach limitu 60 szt. miesięcznie. Otrzymując zlecenia można wybrać produkty mieszane, np. 30 szt. pieluchomajtek i 30 szt. podkładów. Najlepiej jak lekarz wypisując zlecenie w miejscu określenia wyrobu medycznego wskaże: pieluchomajtki lub zamiennie.

2. Nie jestem w stanie sam odebrać pieluchomajtek Seni, co mam zrobić?

 

Pacjent nie musi odbierać środków pomocniczych marki Seni osobiście. W imieniu pacjenta środki pomocnicze może odebrać inna osoba, która potwierdza odbiór środków refundowanych uzupełniają swoje imię i nazwisko, pesel oraz podpisując się na Zleceniu.

3. Nie stać mnie na odebranie środków pomocniczych od razu na trzy miesiące, czy mogę realizować zlecenie „na raty”?

 

Jeśli odebranie zlecenia jednorazowo na trzy miesiące może być problematyczne, poproś osobę wystawiającą zlecenie o wypisanie trzech oddzielnych zleceń na każdy miesiąc.

Refundacja regulowana jest odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Zdrowia. Poznaj zasady refundacji produktów Seni na stronie projektu Damy radę Fundacji Razem Zmieniamy Świat.
damy-radeOdwiedź stronę